• Δράσεις
  • Δράσεις

Η υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων με ή χωρίς εθνική συμμετοχή αποτελούν κομβικό τομέα στη λειτουργία του σταθμού, αφού είναι η κύρια πηγή οικονομικών πόρων κατά τα τελευταία χρόνια. Επιπλέον δίνουν ευκαιρίες για επικαιροποίηση του επιστημονικού έργου του φορέα, για ανταλλαγή τεχνογνωσίας και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και γενικότερα για πιστοποιημένη ποιοτική παροχή υπηρεσιών. Για το έτος 2012 συμμετείχαμε ως εξωτερικοί συνεργάτες (assistant partners) στο διακρατικό Πρόγραμμα: «Minor rights– Access to Justice for children at risk of social exclusion.», που προκήρυξε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και υλοποιήθηκε στην Ιταλία, την Ισπανία και την Ελλάδα με leader την Οργάνωση “SAVE THE CHILDREN” της Ιταλίας.. Για τα αποτελέσματα και την πλήρη περιγραφή του προγράμματος ακολουθήστε τον παρακάτω συνδέσμο:

www.savethechildren.it