• Δράσεις
  • Δράσεις

Η υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων με ή χωρίς εθνική συμμετοχή αποτελούν κομβικό τομέα στη λειτουργία του σταθμού, αφού είναι η κύρια πηγή οικονομικών πόρων κατά τα τελευταία χρόνια. Επιπλέον δίνουν ευκαιρίες για επικαιροποίηση του επιστημονικού έργου του φορέα, για ανταλλαγή τεχνογνωσίας και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και γενικότερα για πιστοποιημένη ποιοτική παροχή υπηρεσιών.
Για το έτος 2014, συμμετέχουμε ως εξωτερικοί συνεργάτες, στο Διακρατικό Ερευνητικό Πρόγραμμα: «Reviewing social auditing practices to combat exploitative brokering in Southern Europe»/ « Αναθεώρηση των κοινωνικών πρακτικών ελέγχου για την καταπολέμηση της εκμεταλλευτικής διαμεσολάβησης στη Νότια Ευρώπη», που υλοποιείται σε πολλές χώρες της Ευρώπης με συντονιστή φορέα το Παν/μιο Coimbra (Πορτογαλία) και με συντονιστή στην Ελλάδα το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ. Για περισσότερες πληροφορίες ακολουθήστε τον παρακάτω συνδέσμο:

www.inch.gr