• Δράσεις
  • Δράσεις

Ο Σταθμός Εφήβων του Συλλόγου Μερίμνης Ανηλίκων έχει πιστοποιηθεί ως Οργανισμός για την Πρακτική άσκηση σπουδαστών Κοινωνικής Εργασίας. Για το σκοπό αυτό συνεργάζεται και αυτή τη χρονιά με συγκεκριμένες Σχολές Εκπαίδευσης Κοινωνικών Λειτουργών υποδεχόμενος συνολικά 4 σπουδαστές. Την εκπαίδευση και επίβλεψή τους έχει ο Κοινωνικός Λειτουργός & Συντονιστής του Σταθμού. . Για πληροφορίες και άμεση ενημέρωση για το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης Σπουδαστών Κοινωνικής Εργασίας, επικοινωνήστε μαζί μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

[email protected]