• Δράσεις 2016

Ο Σύλλογος Μερίμνης Ανηλίκων σε συνέχεια της διεύρυνσης των δράσεών του για την αποκατάσταση και ομαλή κοινωνική και επαγγελματική ένταξη των παιδιών που ήδη φιλοξενεί, σχεδίασε και υλοποιεί το Εργαστήριο Διαπολιτισμικής Μεσολάβησης. Πρόκειται για ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα διάρκειας 100 συνολικά ωρών, που φιλοδοξεί να προσφέρει στους συμμετέχοντες νέους Πρόσφυγες (18-22 ετών), τα βασικά εργαλεία για την αξιοποίηση της μητρικής τους γλώσσας και παράλληλα να θέσει συγκεκριμένες προδιαγραφές που θα διασφαλίζουν ένα υψηλό επίπεδο παροχής υπηρεσιών διαπολιτισμικής μεσολάβησης ενόψει των αυξανόμενων αναγκών που δημιουργούνται από τις μεταναστευτικές και προσφυγικές ροές. Οι γλώσσες εργασίας για το πιλοτικό αυτό πρόγραμμα είναι τα ελληνικά, τα αραβικά και τα φαρσί / νταρί. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν 15 νέοι, στους οποίους κατόπιν επιτυχούς ολοκλήρωσης του προγράμματος, θα δοθεί σχετική βεβαίωση παρακολούθησης. Η εκπαίδευση λαμβάνει χώρο στο Κέντρο Νεότητας Προσφύγων του Συλλόγου Μερίμνης Ανηλίκων. Όλες οι παραπάνω δράσεις χρηματοδοτούνται και παρακολουθούνται από τον Οργανισμό Solidarity Now. Διαβάστε περισσότερα στον σύνδεσμο που ακολουθεί:

Youth Center for Refugees